Opublikowane: 2022-11-26

Skauci Europy wsparciem dla świętości rodzin

Arkadiusz Domaszk
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki teologicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2017.1.03

Abstrakt

Kościół katolicki wzywa wiernych oraz rodziny chrześcijańskie do świętości. W opracowaniu poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy i w jakiej mierze propozycja Skautów Europy w Polsce wychodzi naprzeciw rodzinom katolickim. W pierwszej części zarysowano zagadnienie powołania katolików do świętości. Następnie omówiono wezwanie do świętości całych rodzin. W dalszej kolejności przedstawiono Skautów Europy jako katolickie stowarzyszenie wiernych. Po czym omówiono statutowe propozycje i formy tego ruchu. Treść tych dokumentów stanowi rękojmię dla rodziców katolickich, że ich dziecko powierzone Skautom Europy będzie mogło rozwijać się w duchu wiary katolickiej.

Słowa kluczowe:

harcerstwo, skauting, Skauci Europy, wychowanie, świętość, stowarzyszenie, prawo kanoniczne

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Domaszk , A. (2022). Skauci Europy wsparciem dla świętości rodzin . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 38(1), 37–51. https://doi.org/10.21852/sem.2017.1.03

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.