Opublikowane: 2022-11-26

Rozważania o apofatycznej kategorii „negacja negacji”

Dorota Brylla
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki filozoficznej
https://doi.org/10.21852/sem.2017.1.05

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę podwójnej negacji, egzemplarycznej dla teologii apofatycznej. Rozpoczyna od kazusów Majmonidesa oraz Mistrza Eckharta, co stanowić będzie pretekst do rozważań, w których analizowana kategoria ukazana zostanie z nieco innego punktu widzenia: umieszczona zostanie w kontekście relacji ontologicznej tego, co skończone, i tego, co nieskończone, a dalej potraktowana zostanie od strony „pozytywnej”. Pomimo tego, że „negacja negacji”, jako element (negatywnej) mistycznej kontemplacji, pozostaje poza racjonalną interpretacją (jak całe doświadczenie mistyczne), kategoria ta możliwa jest do uchwycenia w swoistej metaanalizie, tj. jako kategoria filozoficzno-teologiczna.

Słowa kluczowe:

apofaza, negacja, mistyka, teizm, panenteizm

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Brylla , D. (2022). Rozważania o apofatycznej kategorii „negacja negacji” . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 38(1), 65–76. https://doi.org/10.21852/sem.2017.1.05

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.