Opublikowane: 2022-11-28

Naród w polskiej myśli personalistycznej

Michał Kosche
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2017.1.06

Abstrakt

Współczesna, zachodnioeuropejska myśl społeczna stroni od prób opisania przestrzeni społecznej za pomocą kategorii „narodu”. Tymczasem, jak przekonują liczni polscy myśliciele podejmujący zagadnienie społecznego wymiaru istnienia człowieka, właściwie rozumiane pojęcie narodu pozwala wyjaśnić i uporządkować wiele fenomenów życia wspólnotowego. Niniejszy artykuł jest próbą syntetycznego ukazania tego, jak ujmowana jest rzeczywistość narodu w pracach najwybitniejszych przedstawicieli szeroko rozumianej polskiej myśli personalistycznej.

Słowa kluczowe:

naród, osoba, kultura, wiara, ojczyzna, społeczność, państwo

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kosche , M. (2022). Naród w polskiej myśli personalistycznej. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 38(1), 77–88. https://doi.org/10.21852/sem.2017.1.06

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.