Data publikacji : 2022-12-06

Εἷς jako paradygmat szczególnej relacji z Bogiem i ze wspólnotą w Ef 4,1-6

Dział: Z problematyki teologicznej

Abstrakt

Wyróżnikiem stylu Pawłowego jest użycie przez niego krótkich formuł i złożeń, które dzięki swojej prostocie i przemyślanemu zestawieniu oddają całą teologiczną złożoność prawd wiary i są punktem odniesienia dla chrześcijan wszystkich czasów. Do takich miejsc w epistolarium Pawłowym należy Ef 4,1-6, w którym poprzez użycie zwięźle sformułowanych artykułów wiary podanych we właściwej retorycznej oprawie Apostoł kreśli przed wierzącymi wzorzec relacji z Bogiem i ze wspólnotą, ze szczególnym upodobaniem używając liczebnika „unum” jako wyróżnika wspomnianych relacji. Niniejszy artykuł jest próbą opisania wyróżników stylu św. Pawła w analizowanym fragmencie Listu do Efezjan.

Słowa kluczowe

Św. Paweł ; teologia biblijna ; List do Efezjan ; egzegeza NT ; Ef 4,1-6


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Sztuk, D. (2022). Εἷς jako paradygmat szczególnej relacji z Bogiem i ze wspólnotą w Ef 4,1-6. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(3), 13-23. https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.01

Wskaźniki altmetryczne


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP

 
O systemie