Opublikowane: 2022-12-06

Εἷς jako paradygmat szczególnej relacji z Bogiem i ze wspólnotą w Ef 4,1-6

Dariusz Sztuk
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki teologicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.01

Abstrakt

Wyróżnikiem stylu Pawłowego jest użycie przez niego krótkich formuł i złożeń, które dzięki swojej prostocie i przemyślanemu zestawieniu oddają całą teologiczną złożoność prawd wiary i są punktem odniesienia dla chrześcijan wszystkich czasów. Do takich miejsc w epistolarium Pawłowym należy Ef 4,1-6, w którym poprzez użycie zwięźle sformułowanych artykułów wiary podanych we właściwej retorycznej oprawie Apostoł kreśli przed wierzącymi wzorzec relacji z Bogiem i ze wspólnotą, ze szczególnym upodobaniem używając liczebnika „unum” jako wyróżnika wspomnianych relacji. Niniejszy artykuł jest próbą opisania wyróżników stylu św. Pawła w analizowanym fragmencie Listu do Efezjan.

Słowa kluczowe:

Św. Paweł, teologia biblijna, List do Efezjan, egzegeza NT, Ef 4,1-6

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Sztuk, D. (2022). Εἷς jako paradygmat szczególnej relacji z Bogiem i ze wspólnotą w Ef 4,1-6. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(3), 13–23. https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.01

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.