Opublikowane: 2022-12-24

Wpływ medycyny antycznej na postrzeganie zdrowia i choroby przez św. Hieronima w świetle jego wybranych pism

Tadeusz Kołosowski
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki historycznej
https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.12

Abstrakt

Darrel Amundsen twierdzi, że we wczesnym chrześcijaństwie byli myśliciele, którzy uznawali naturalną przyczynowość chorób, korzystali lub zalecali innym korzystanie z usług antycznych lekarzy i z ich zaleceń, które miały na celu profilaktykę zdrowotną, czyli pozostawali pod wpływem medycyny antycznej. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wpływu medycyny antycznej na postrzeganie zdrowia i choroby przez św. Hieronima. Analiza jego dość obfitej spuścizny literackiej pozwala zauważyć, że zwłaszcza jego listy kierowane do różnych osób wykazują znaczącą wiedzę w temacie antycznej medycyny, znajomość dzieł najwybitniejszych medyków starożytności, a także wykorzystywanie wiedzy, jaka z tych dzieł wynika, przede wszystkim w zakresie udzielania porad o charakterze medycznym. W artykule omówiono następujące kwestie: medycyna antyczna i jej podejście do choroby i zdrowia; Hieronim o własnych chorobach oraz chorobach i cierpieniach innych; znajomość medycyny antycznej w działalności św. Hieronima; porady medyczne Hieronima.

Słowa kluczowe:

Św. Hieronim, medycyna antyczna, zdrowie, choroba

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kołosowski, T. (2022). Wpływ medycyny antycznej na postrzeganie zdrowia i choroby przez św. Hieronima w świetle jego wybranych pism. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(3), 165–178. https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.12

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.