Opublikowane: 2022-12-24

O racjonalności w prawie inaczej

Przemysław Michowicz
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.11

Abstrakt

Niniejsze rozważania koncertują się wokół teoretycznych dociekań dotyczących stosowalności kryteriów prawa racjonalnego w zakresie normatywnych ustaleń tych systemów prawa tradycji romańsko-germańskiej, w których za główny ich komponent uważana jest norma reguła dopełniona nadto zasadami prawa. Autor wykazuje niewystarczalność reguł w tym znaczeniu, że ich sztywne zastosowanie może doprowadzić do powstania prawa nieracjonalnego, czy wręcz do absurdów. Stąd też Autor formułuje postulat, aby i prawodawcy, i praktycy prawa posiłkowali się kryteriami prawa racjonalnego, które to standardy zawarte są wprost i bezpośrednio we właściwych tekstach normatywnych oraz nierzadko mogą wynikać z praktyki prawniczej. Postulat nieformalnego zastosowania zasady prawa racjonalnego wynika z koniecznego dopełnienia rygoru norm reguł, które stanowią zasadniczy trzon zwartego systemu prawnego tradycji civil law

Słowa kluczowe:

racjonalność prawa, pozytywizm prawniczy, pewność prawa, wady reguł prawnych

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Michowicz, P. (2022). O racjonalności w prawie inaczej. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(3), 155–164. https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.11

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.