Data publikacji : 2022-12-24

O racjonalności w prawie inaczej

Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej

Abstrakt

Niniejsze rozważania koncertują się wokół teoretycznych dociekań dotyczących stosowalności kryteriów prawa racjonalnego w zakresie normatywnych ustaleń tych systemów prawa tradycji romańsko-germańskiej, w których za główny ich komponent uważana jest norma reguła dopełniona nadto zasadami prawa. Autor wykazuje niewystarczalność reguł w tym znaczeniu, że ich sztywne zastosowanie może doprowadzić do powstania prawa nieracjonalnego, czy wręcz do absurdów. Stąd też Autor formułuje postulat, aby i prawodawcy, i praktycy prawa posiłkowali się kryteriami prawa racjonalnego, które to standardy zawarte są wprost i bezpośrednio we właściwych tekstach normatywnych oraz nierzadko mogą wynikać z praktyki prawniczej. Postulat nieformalnego zastosowania zasady prawa racjonalnego wynika z koniecznego dopełnienia rygoru norm reguł, które stanowią zasadniczy trzon zwartego systemu prawnego tradycji civil law

Słowa kluczowe

racjonalność prawa ; pozytywizm prawniczy ; pewność prawa ; wady reguł prawnych


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Michowicz, P. (2022). O racjonalności w prawie inaczej. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(3), 155-164. https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.11

Wskaźniki altmetryczne


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP

 
O systemie