Data publikacji : 2022-12-24

„Dom Księży Polskich” w Truskawcu jako główny ośrodek wypoczynkowy duchowieństwa polskiego w latach 1923-1939

Dział: Z problematyki historycznej

Abstrakt

Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku zaistniała potrzeba uruchomienia frontu walki o zdrowie jej obywateli, w tym głównie o wyeliminowanie wszechobecnej gruźlicy. Odrodzonego państwa nie było stać na intensywne tworzenie systemu profilaktyki zdrowotnej poprzez budowanie infrastruktury leczniczej. W takich okolicznościach wiele domów wypoczynkowych, domów zdrowia, a nawet sanatoriów wznoszonych i utrzymywanych było w trybie dobrowolnych opodatkowań obywateli. Jeden z pierwszych tego typu ośrodków po zakończeniu I wojny światowej postanowili w 1922 roku utworzyć duchowni rzymskokatoliccy w Truskawcu.

Swego rodzaju wzorem dla nich były trzy „Księżówki Polskie”, otwarte jeszcze przed 1914 roku, na terytorium zaboru austriackiego. Pierwszą diecezja tarnowska uruchomiła w 1897 roku przy ul Szkolnej w Zakopanem. Druga powstała w 1901 roku w Worochcie. W roli pomysłodawcy i „inwestora” wystąpiło powstałe w 1891 roku we Lwowie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Kapłanów. W roku 1910 otwarto podobną placówkę w Zakopanem. Była ona dziełem powołanego do życia również w 1891 roku Stowarzyszenia Domu Zdrowia dla Kapłanów, z siedzibą w Krakowie. „Księżówka” w Truskawcu zorganizowana w willach „Hospicjum” i „Maria-Helena” funkcjonowała do końca międzywojnia.

Słowa kluczowe

Truskawiec ; Księżówka ; Dom Księży ; dom wypoczynkowy ; turystyka ; duchowieństwo ; kapłani


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Piekarski, S. (2022). „Dom Księży Polskich” w Truskawcu jako główny ośrodek wypoczynkowy duchowieństwa polskiego w latach 1923-1939. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(3), 195-222. https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.14

Wskaźniki altmetryczne


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP

 
O systemie