Data publikacji : 2022-12-24

Powstanie i działalność Oświatowa Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Rzeszowie w latach 1892-1939

Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej

Abstrakt

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat działalności Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Rzeszowie w latach 1892-1939. W wyniku przeprowadzonej analizy historyczno-pedagogicznej rękopisów protokołów zebrań zarządu Koła oraz innych materiałów archiwalnych określono główne formy jego pracy oświatowej. Ustalono, że działalność Koła inicjowali ludzie, którzy w oświacie, religii i wychowaniu moralnym dostrzegali ważny element rozwoju człowieka. Najbardziej popularną formą pracy oświatowej Koła w Rzeszowie były odczyty, kursy dla analfabetów oraz dokształcające zawodowo.

Słowa kluczowe

Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej w Rzeszowie ; oświata pozaszkolna ; edukacja dorosłych ; odczyty


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Barnaś-Baran, E. (2022). Powstanie i działalność Oświatowa Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Rzeszowie w latach 1892-1939. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(3), 141-154. https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.10

Wskaźniki altmetryczne


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP

 
O systemie