Opublikowane: 2022-12-24

Powstanie i działalność Oświatowa Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Rzeszowie w latach 1892-1939

Ewa Barnaś-Baran
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.10

Abstrakt

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat działalności Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Rzeszowie w latach 1892-1939. W wyniku przeprowadzonej analizy historyczno-pedagogicznej rękopisów protokołów zebrań zarządu Koła oraz innych materiałów archiwalnych określono główne formy jego pracy oświatowej. Ustalono, że działalność Koła inicjowali ludzie, którzy w oświacie, religii i wychowaniu moralnym dostrzegali ważny element rozwoju człowieka. Najbardziej popularną formą pracy oświatowej Koła w Rzeszowie były odczyty, kursy dla analfabetów oraz dokształcające zawodowo.

Słowa kluczowe:

Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej w Rzeszowie, oświata pozaszkolna, edukacja dorosłych, odczyty

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Barnaś-Baran, E. (2022). Powstanie i działalność Oświatowa Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Rzeszowie w latach 1892-1939. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(3), 141–154. https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.10

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.