Opublikowane: 2022-12-31

Zdroworozsądkowe poznanie w praktyce edukacji ekologicznej Kościoła Katolickiego

Marcin Klimski
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2022.4.09

Abstrakt

Z punktu widzenia problematyki ochrony środowiska kwestia poznania zdroworozsądkowego stanowi ważne źródło wiedzy. Takie poznanie pozwala na właściwą, pozbawioną zafałszowania ocenę bieżącego stanu środowiska społeczno-przyrodniczego, a w konsekwencji orientuje człowieka na podjęcie działań prewencyjnych i ochronnych w tych sferach, które wymagają takich przedsięwzięć.

Artykuł prezentuje holistycznie ujęte zagadnienia związane z pilną potrzebą objęcia działaniami ochronnymi przestrzeni społeczno-przyrodniczej, które mają swoje odzwierciedlenie w praktyce misji edukacyjnej Kościoła katolickiego wraz z ich stowarzyszeniami i organizacjami charytatywnymi. Wspomniana misja wiąże się z humanistyczną refleksją nad kryzysem środowiskowym oraz stanowi płaszczyznę praktyczno-edukacyjną. Obie aktywności środowisk chrześcijańskich sięgają do danych zaczerpniętych z poznania zdroworozsądkowego, będącego cennym narzędziem w pozyskiwaniu i ustalaniu rzetelnych informacji.

Słowa kluczowe:

edukacja ekologiczna, poznanie, zdrowy rozsądek, praktyka edukacyjna

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Klimski, M. (2022). Zdroworozsądkowe poznanie w praktyce edukacji ekologicznej Kościoła Katolickiego. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(4), 135–145. https://doi.org/10.21852/sem.2022.4.09

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.