Data publikacji : 2023-01-10

Zdroworozsądkowe poznanie w praktyce edukacji ekologicznej Kościoła Katolickiego

Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej

Abstrakt

Z punktu widzenia problematyki ochrony środowiska kwestia poznania zdroworozsądkowego stanowi ważne źródło wiedzy. Takie poznanie pozwala na właściwą, pozbawioną zafałszowania ocenę bieżącego stanu środowiska społeczno-przyrodniczego, a w konsekwencji orientuje człowieka na podjęcie działań prewencyjnych i ochronnych w tych sferach, które wymagają takich przedsięwzięć.

Artykuł prezentuje holistycznie ujęte zagadnienia związane z pilną potrzebą objęcia działaniami ochronnymi przestrzeni społeczno-przyrodniczej, które mają swoje odzwierciedlenie w praktyce misji edukacyjnej Kościoła katolickiego wraz z ich stowarzyszeniami i organizacjami charytatywnymi. Wspomniana misja wiąże się z humanistyczną refleksją nad kryzysem środowiskowym oraz stanowi płaszczyznę praktyczno-edukacyjną. Obie aktywności środowisk chrześcijańskich sięgają do danych zaczerpniętych z poznania zdroworozsądkowego, będącego cennym narzędziem w pozyskiwaniu i ustalaniu rzetelnych informacji.

Słowa kluczowe

edukacja ekologiczna ; poznanie ; zdrowy rozsądek ; praktyka edukacyjna


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Klimski, M. (2023). Zdroworozsądkowe poznanie w praktyce edukacji ekologicznej Kościoła Katolickiego. Seminare. Poszukiwania Naukowe. https://doi.org/10.21852/sem.2022.4.09

Wskaźniki altmetryczne


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP

 
O systemie