Data publikacji : 2023-01-16

Eklezjalność i socjalizacja człowieka w aspekcie teologii stosowanej

Jan Kazimierz Przybyłowski

https://orcid.org/0000-0002-8814-0504

Dział: Z problematyki teologicznej

Abstrakt

Teologia stosowana jest naukową refleksją o codziennym „wzrastaniu” człowieka, który żyje na co dzień w świecie i tam spełnia siebie, i realizuje swoje powołanie egzystencjalne, a chrześcijanie budują Królestwo Boże. Z perspektywy teologii stosowanej można wyróżnić trzy główne zasady łączące kościelność i uspołecznienie: poszanowanie dla prawdy, sprawiedliwość społeczną i miłość. W teologii stosowanej można podjąć refleksję naukową na temat kościelności, bez naruszania prawa teologii pastoralnej do badania Kościoła i jego misji zbawczej. W poszukiwaniu wiedzy na temat wymiaru społecznego życia człowieka należy jednak unikać autorytarnego i abstrakcyjnego uniwersalizmu.

Słowa kluczowe

teologia pastoralna ; teologia praktyczna ; teologia stosowana ; kościelność ; uspołecznienie


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Przybyłowski, J. K. (2023). Eklezjalność i socjalizacja człowieka w aspekcie teologii stosowanej. Seminare. Poszukiwania Naukowe. https://doi.org/10.21852/sem.2022.4.02

Wskaźniki altmetryczne


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP

 
O systemie