Opublikowane: 2023-01-20

Celibat diakonów i prezbiterów w dyscyplinie kościoła łacińskiego

Henryk Stawniak
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki teologicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2011.29.04

Abstrakt

Artykuł jest refleksją nad kapłaństwem i związanego z nim celibatu. Temat celibatu wywołuje dyskusja wokół skandalu pedofilii w Kościele i chociaż podkreśla się w mediach, że nie należy tych nadużyć seksualnych łączyć z wymogiem celibatu, to jednak wydarzenia te pośrednio sprowokowały dyskusję nad sensem i potrzebą celibatu we współczesnej rzeczywistości. Niektórzy twierdzą, że w związku z tym potrzebne jest nowe spojrzenie na celibat. Jeszcze inni stawiają pytania o genezę i rozumienie pierwotne celibatu. Czy średniowieczni kanoniści i myśliciele pojmowali tak samo celibat jak współcześni? Co oznacza celibat diakona i prezbitera dzisiaj? Co z duchownymi żonatymi innych wspólnot wyznaniowych, którzy proszą o włączenie do Kościoła łacińskiego? Jaka jest procedura otrzymania dyspensy od celibatu? Czy Kościół jutra z celibatem? Takie pytania i odpowiedzi na nie stanowią główne treści opracowania.

Słowa kluczowe:

celibat, dyspensa od celibatu, bezżenność, ślub czystości, wstrzemięźliwość seksualna

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Stawniak , H. (2023). Celibat diakonów i prezbiterów w dyscyplinie kościoła łacińskiego. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 29, 47–59. https://doi.org/10.21852/sem.2011.29.04

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.