Opublikowane: 2023-01-20

Zatrudnienie socjalne jako instrument przeciwdziałania marginalizacji społecznej

Jarosław Koral
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2011.29.07

Abstrakt

Artykuł jest próbą postawienia tezy, że zatrudnienie socjalne może stanowić właściwy instrument przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zatrudnienie jest elementem społecznego bodźca do działania, promocji mobilności społecznej i zawodowej. Działania te wpisują się w aktywną politykę społeczną polegającą na pobudzaniu do działania mającego na celu maksymalizację zasobów ludzkich. Bardzo pożądaną formą pomocy jest działalność na gruncie pomocy społecznej. Pomocy nie można utożsamiać z wymianą potencjału poszczególnych jednostek. Działania te mają na celu przerwanie okresu bezczynności zawodowej i stworzenie warunków do trwałego zatrudnienia.

Słowa kluczowe:

patologie społeczne, zatrudnienie socjalne, marginalizacja społeczna, aktywność i bezczynność zawodowa, izolacja społeczna, reintegracja społeczna i zawodowa, polityka społeczna, wzrost kwalifikacji zawodowych, bezrobocie, kwalifikacje zawodowe

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Koral , J. (2023). Zatrudnienie socjalne jako instrument przeciwdziałania marginalizacji społecznej. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 29, 91–103. https://doi.org/10.21852/sem.2011.29.07

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.