Opublikowane: 2023-01-20

Strategie radzenia sobie ze stresem a skuteczność terapii uzależnień alkoholików

Jan F. Terelak , Justyna Dzięgielewska
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2011.29.08

Abstrakt

Praca ma charakter empiryczny i dotyczy między strategiami radzenia sobie ze stresem a skutecznością terapii uzależnień u alkoholików. Do badania strategii radzenia sobie ze stresem wykorzystano wskazówki Kwestionariusza Sposoby Radzenia Sobie R. Lazarusa i S. Folkmana oraz dwa kwestionariusze własnej konstrukcji do oceny poczucia sensu uczestnictwa w terapii oraz długości jej trwania. abstynencja. Terapia opiera się na psycho - bio - społecznym modelu uzależnienia opracowanym przez J. Mellibrudę i współpracujących z nim członków Instytutu Psychologii Leczenia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dwukrotnie przebadano 36 alkoholików, przed i po terapii. Wyniki przeprowadzonych badań terenowych pozwoliły stwierdzić, że oparcie się na koncepcji psychologicznych mechanizmów terapii uzależnień jest skuteczną terapią. Osoby uzależnione od alkoholu i strategie poradnictwa po zakończeniu programu podstawowego wybierają już mnie ze stresem, aby być dobrze zorientowanym problematycznie i nadać sens większemu odczuciu czasu trwania terapii.

Słowa kluczowe:

strategie radzenia sobie ze stresem, alkoholizm, terapia uzależnień

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Terelak, J. F., & Dzięgielewska, J. (2023). Strategie radzenia sobie ze stresem a skuteczność terapii uzależnień alkoholików. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 29, 105–122. https://doi.org/10.21852/sem.2011.29.08

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.