Opublikowane: 2023-01-20

Ocena stygmatyzacji w świetle zasad życia społecznego

Magdalena Kosche
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2011.29.09

Abstrakt

Stygmatyzacja jest procesem obecnym we współczesnym społeczeństwie na wiele sposobów. Obejmuje ona różne grupy osób, które są naznaczona ze względu na ich specyficzny, dyskredytujący i nieakceptowany atrybut. Niniejszy artykuł to próba ukazania, czym jest fenomen stygmatyzacji oraz jaki wpływ wywiera na ludzkie poglądy i zachowania. Główny zaś cel, to ocena moralna stygmatyzacji społecznej w świetle takich zasad życia społecznego, jak godność osoby, zasada dobra wspólnego, zasada powszechnego przeznaczenia dóbr, zasada pomocniczości, kategoria uczestnictwa oraz zasada solidarności. Wyniki tej oceny świadczą, iż stygmatyzacja społeczna jest negatywnym procesem nie tylko w odniesieniu do życia indywidualnego człowieka, lecz również grup i społeczeństwa.

Słowa kluczowe:

stygmatyzacja, zasady życia społecznego, godność osoby, solidarność, powszechne przeznaczenie dóbr, dobro wspólne, zasada pomocniczości, uczestnictwo

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kosche, M. (2023). Ocena stygmatyzacji w świetle zasad życia społecznego. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 29, 123–136. https://doi.org/10.21852/sem.2011.29.09

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.