Opublikowane: 2023-01-20

Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce

Jacek Kraś
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki społeczno-pedagogicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2011.29.11

Abstrakt

Celem niniejszej publikacji jest krótka charakterystyka i podkreślenie znaczenia formy turystyki jaką jest turystyka uzdrowiskowa oraz przybliżenie najważniejszych, wybranych uzdrowisk w Polsce i przedstawienie ich jako miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym. Publikacja składa się z czterech części. Rozpoczyna ją wstęp, który stanowi wprowadzenie do treści zasadniczej publikacji. Druga część zatytułowana Organizacja, funkcje i zadania uzdrowisk obejmuje najważniejsze informacje dotyczące statusu organizacyjno-prawnego uzdrowisk, ich zadań i pełnionych funkcji. W części trzeciej zatytułowanej charakterystyka wybranych uzdrowisk przedstawiono główne uzdrowiska we współczesnej Polsce oraz ich znaczenie dla ruchu turystycznego. Część czwartą, ostatnią stanowi zakończenie, w którym zawarte zostało podsumowanie publikacji oraz uwagi i wnioski nasuwające się w związku z realizacją tematu.

Słowa kluczowe:

turystyka uzdrowiskowa, turysta, zasoby, zakłady lecznicze, usługi

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kraś, J. (2023). Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 29, 151–162. https://doi.org/10.21852/sem.2011.29.11

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.