Opublikowane: 2023-01-20

Pozaszkolna działalność misyjna Salezjanów polskich w okresie rektoratu ks. Michała Rua (1888-1910)

Marek T. Chmielewski
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki historycznej
https://doi.org/10.21852/sem.2011.29.20

Abstrakt

Po śmierci ks. Jana Bosko przełożonym generalnym Towarzystwa św. Franciszka Salezego został ks. Michał Rua. Pozostał on na urzędzie do swojej śmierci w roku 1910. W okresie jego rządów doszło do szybkiego i znaczącego rozwoju dzieła salezjańskiego na poziomie światowym. Jednocześnie salezjanom udało się zachować wierność charyzmatowi założyciela. Taaki rozwój był możliwy między innymi dzięki wielkiemu zaangażowaniu misyjnemu salezjanów. W nurt działalności misyjnej za czasów ks. Rua włączyło się ok. 100 salezjanów Polaków. Większość z nich trafiła do Ameryki Łacińskiej, tylko nieliczni do USA, Azji i Afryki. Ich podstawowym polem pracy było zaangażowanie w nauczanie i wychowanie młodzieży w szkołach i internatach. Ten rodzaj działalności został zaprezentowany na łamach „Seminare” w roku 2010. W obecnym numerze pisma opisana została działalność pozaszkolną misjonarzy polskich, czyli ich praca w oratoriach świątecznych, na rzecz formacji powołań zakonnych i kapłańskich oraz ich zaangażowanie w opiekę i ewangelizację plemion tubylczych. Tekst wieńczy próba bilansu, ukazującego znaczenie pracy Polaków dla Zgromadzenia Salezjańskiego oraz Kościoła i społeczeństwa w środowiskach ich życia i pracy.

Słowa kluczowe:

bł. ks. Michał Rua (1837-1910), misje salezjańskie, historia dzieła salezjańskiego, salezjańska strategia misyjna, oratorium świąteczne, formacja, plemiona tubylcze, Ameryka Łacińska

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Chmielewski , M. T. (2023). Pozaszkolna działalność misyjna Salezjanów polskich w okresie rektoratu ks. Michała Rua (1888-1910). Seminare. Poszukiwania Naukowe, 29, 285–300. https://doi.org/10.21852/sem.2011.29.20

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.