Data publikacji : 2023-01-20

Kościół wobec wyzwań epoki postpandemicznej

Dział: Z problematyki teologicznej

Abstrakt

Celem badań jest przeanalizowanie sytuacji Kościoła i duszpasterstwa w postpandemicznej rzeczywistości. Doświadczenie okresu 2020-2022 pokazuje, że nastąpiło wzmocnienie postaw wiary katolików czynnie uczestniczących w życiu Kościoła. Jednocześnie pokazały się słabsze strony duszpasterstwa, wynikające z konfrontacji ze światem medialnym. Wymaga to wykorzystania w modelu duszpasterskim doświadczenia ludzi nauki, medycyny, bioetyki, psychologii. W działalności pastoralnej należy również dowartościować duszpasterstwo sakramentalne z Eucharystią w centrum. Nowe wyzwania stoją również przed teologią pastoralną, której wyniki badań mogą zostać wykorzystane do poszukiwania nowych sposobów realizowania misji zbawczej i ewangelizacji.

Słowa kluczowe

pandemia COVID-19 ; świat wirtualny ; liturgia online ; duszpasterstwo internetowe ; teologia pastoralna


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wyszowadzki, W. (2023). Kościół wobec wyzwań epoki postpandemicznej. Seminare. Poszukiwania Naukowe. https://doi.org/10.21852/sem.2022.4.03

Wskaźniki altmetryczne


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP

 
O systemie