Data publikacji : 2023-02-09

Wolny człowiek w poszukiwaniu prawdy o sobie. Próba teologicznomoralnej aktualizacji „Króla Edypa” Sofoklesa

Andrzej Dominik Kuciński

https://orcid.org/0000-0001-5327-1670

Dział: Z problematyki teologicznej

Abstrakt

Król Edyp Sofoklesa jest jedną z najstarszych i najbardziej znanych tragedii należących do wspólnego dziedzictwa ludzkości. Porusza zagadnienia, na które każde pokolenie musi znaleźć własną odpowiedź. Niektóre z tych zagadnień stają się szczególnie aktualne w momentach zachwiania fundamentów wspólnych koncepcji antropologicznych, jak ma to miejsce w obecnym czasie. Odniesienie do przedchrześcijańskich dzieł literackich może być wyjściem do dialogu z osobami niepodzielającymi światopoglądu chrześcijańskiego, ale otwartymi na wymianę refleksji o człowieku. W tym sensie w artykule autor, wychodząc od specyfiki adaptacji mitu w wydaniu Sofoklesa, poprzez zarys bogactwa interpretacji jego sztuki na przestrzeni wieków, dochodzi do propozycji teologicznomoralnej aktualizacji tego dzieła w dzisiejszym świecie przy pomocy dwóch przykładów: kwestii pochodzenia osoby w kontekście rodzicielstwa oraz odpowiedzialności moralnej w świecie zdominowanym przez indywidualizm oraz osłabioną wiarę w faktyczną wolność człowieka.

Słowa kluczowe

Król Edyp ; rodzicielstwo ; tożsamość ; odpowiedzialność moralna ; determinizm


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Kuciński, A. D. (2023). Wolny człowiek w poszukiwaniu prawdy o sobie. Próba teologicznomoralnej aktualizacji „Króla Edypa” Sofoklesa. Seminare. Poszukiwania Naukowe. https://doi.org/10.21852/10.21852/sem.2022.4.01

Wskaźniki altmetryczne


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP

 
O systemie