Opublikowane: 2022-12-31

Heroiczność cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości w świetle procesu beatyfikacyjnego sługi bożego ks. Aleksandra Woźnego

Wojciech Mueller
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki teologicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2022.4.05

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie heroiczności cnót teologalnych w świetle procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woźnego, rozpoczętego 25 stycznia 2014 r. w Archidiecezji Poznańskiej. Cała Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Posnaniesis beatificationis et canonisationis Servi Dei Alexandri Woźny sacerdotis dioecesiani (1910-1983) została tak opracowana, by mogła wystarczyć do wyrobienia obiektywnego sądu konsultorom teologom, a następnie kongregacji zwyczajnej kardynałów i biskupów Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Bogactwo dostępnych źródeł dotyczących kandydata na ołtarze w postaci jego nauczania, listów i wspomnień pozwoliło postawić pytanie czy w życiu i nauczaniu ks. Aleksandra Woźnego udowodniono praktykowanie wiary, nadziei i miłości tak w stosunku do Boga, jak i do bliźniego w stopniu heroicznym i czy w związku z tym można sformułować opinię o świętości Sługi Bożego? W niniejszym studium zostały przedstawione cnoty teologalne, którymi Sługa Boży żył w stopniu ponadprzeciętnym. Powyższe zagadnienie badawcze zostało opracowane na podstawie merytorycznego pogłębienia i analizy zebranej dokumentacji, znajdującej swoje odzwierciedlenie w niniejszym artykule.

Słowa kluczowe:

proces beatyfikacyjny, cnoty teologalna, heroiczność cnót, wiara, nadzieja, miłość

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Mueller , W. (2022). Heroiczność cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości w świetle procesu beatyfikacyjnego sługi bożego ks. Aleksandra Woźnego. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(4), 71–82. https://doi.org/10.21852/sem.2022.4.05

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.