Data publikacji : 2023-02-13

Heroiczność cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości w świetle procesu beatyfikacyjnego sługi bożego ks. Aleksandra Woźnego

Dział: Z problematyki teologicznej

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie heroiczności cnót teologalnych w świetle procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woźnego, rozpoczętego 25 stycznia 2014 r. w Archidiecezji Poznańskiej. Cała Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Posnaniesis beatificationis et canonisationis Servi Dei Alexandri Woźny sacerdotis dioecesiani (1910-1983) została tak opracowana, by mogła wystarczyć do wyrobienia obiektywnego sądu konsultorom teologom, a następnie kongregacji zwyczajnej kardynałów i biskupów Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Bogactwo dostępnych źródeł dotyczących kandydata na ołtarze w postaci jego nauczania, listów i wspomnień pozwoliło postawić pytanie czy w życiu i nauczaniu ks. Aleksandra Woźnego udowodniono praktykowanie wiary, nadziei i miłości tak w stosunku do Boga, jak i do bliźniego w stopniu heroicznym i czy w związku z tym można sformułować opinię o świętości Sługi Bożego? W niniejszym studium zostały przedstawione cnoty teologalne, którymi Sługa Boży żył w stopniu ponadprzeciętnym. Powyższe zagadnienie badawcze zostało opracowane na podstawie merytorycznego pogłębienia i analizy zebranej dokumentacji, znajdującej swoje odzwierciedlenie w niniejszym artykule.

Słowa kluczowe

proces beatyfikacyjny ; cnoty teologalna ; heroiczność cnót ; wiara ; nadzieja ; miłość


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Mueller , W. (2023). Heroiczność cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości w świetle procesu beatyfikacyjnego sługi bożego ks. Aleksandra Woźnego. Seminare. Poszukiwania Naukowe. https://doi.org/10.21852/sem.2022.4.05

Wskaźniki altmetryczne


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP

 
O systemie