Opublikowane: 2022-12-31

Homilia w opinii młodzieży. Problem symetryczności wypowiedzi w analizie socjologicznej i tekstologicznej

Tomasz Adamczyk , Michał Klementowicz
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Z problematyki teologicznej
https://doi.org/10.21852/sem.2022.4.07

Abstrakt

W artykule opisana jest kategoria tzw. symetryczności. Jako zjawisko o typologii lingwistycznej zagadnienie to pojawia się przede wszystkim w badaniach nad grzecznością językową. W refleksji ściśle tekstologicznej symetryczność odpowiada za określoną konstrukcję wypowiedzi. Dzięki niej w procesie komunikacji można zapobiegać różnicom pomiędzy porozumiewającymi się podmiotami. Rozbieżności te mogą dotyczyć statusu społecznego lub zawodowego rozmówców, ich zróżnicowanej hierarchii społecznej czy zasobów wiedzy, jakimi dysponują. Konieczność aplikowania opisywanego narzędzia w homiletyce wynika przede wszystkim z przeprowadzonych badań socjologicznych (zebranych zostało blisko 1,4 tys. ankiet). Wyniki prezentują bowiem szereg braków w procesie wymiany myśli, jaki powinien dokonywać się w czasie liturgii. W przypadku homilii osiągnięcie symetryczności zostanie zaprezentowane w następującym porządku: Po pierwsze w odniesieniu do zachowania dialogiczności struktury głoszonego słowa, po drugie w możliwie precyzyjnym określaniu tzw. questio homilii.

Słowa kluczowe:

badania jakościowe, homilia, komunikacja, socjologia religii, symetryczność, tekst

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Adamczyk, T., & Klementowicz, M. (2022). Homilia w opinii młodzieży. Problem symetryczności wypowiedzi w analizie socjologicznej i tekstologicznej . Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(4), 99–114. https://doi.org/10.21852/sem.2022.4.07

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.