Opublikowane: 2023-12-31

Wizja kościelnych studiów wyższych na podstawie Veritatis Gaudium papieża Franciszka

Stanisław Chrobak , Milan Urbančok
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.12

Abstrakt

Uniwersytet nieustannie podlega procesowi intensywnych przeobrażeń. Tytułowy dokument papieża Franciszka ukazuje aktualną panoramę nowych wyzwań w odniesieniu do tożsamości i działalności uniwersyteckiej. Papież, kierując się nauczaniem Soboru Watykańskiego II i doświadczeniem Kościoła zdobytym w minionych dziesięcioleciach, wskazuje na „kryteria odnowienia i odrodzenia wkładu studiów kościelnych w Kościół wychodzący na misję”. Ożywiając studia kościelne, dostrzega żywą potrzebę nadania nowego impulsu badaniom naukowym prowadzonym na uniwersytetach i wydziałach kościelnych. Chrześcijańska inspiracja pozwala uwzględniać w badaniach wymiar moralny, duchowy i religijny oraz oceniać zdobycze nauki i techniki z punktu widzenia integralnego dobra osoby ludzkiej. Chodzi zatem o to, by katolickie ideały, postawy i zasady przenikały i wypełniały różne formy działalności akademickiej, stosownie do ich natury i właściwej im autonomii.

Słowa kluczowe:

uniwersytet i studia kościelne, odnowa nauczania, wyzwania kulturowe, wyzwania duchowe, wyzwania edukacyjne

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Chrobak, S., & Urbančok, M. (2023). Wizja kościelnych studiów wyższych na podstawie Veritatis Gaudium papieża Franciszka. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(2), 123–134. https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.12

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.