Data publikacji : 2023-08-30

Wysoko religijni młodzi Polacy w procesie transformacji

Abstrakt

Artykuł opisuje wysoko religijnych młodych Polaków, którzy są na etapie wkraczania w dorosłość (mają 18-19 lat i uczęszczają do ostatnich klas szkół średnich). W analizie empirycznej wykorzystano dane zastane z badań ilościowych zrealizowanych w latach 1996, 2010 i 2021. Ta sama metodologia realizacji badań, w tym dobór próby oraz w dużej mierze porównywalne narzędzie badawcze, pozwalają uchwycić istotne zmiany i tendencje, jakie zaszły wśród młodych Polaków w zakresie religijności w ciągu ostatnich 25 lat.

Z danych wynika, że pomimo znacznego spadku odsetka osób określających się jako wierzące, a tym bardziej jako regularnie praktykujące religijnie, odsetek osób głęboko wierzących i regularnie praktykujących pozostaje na względnie stałym poziomie (około 5% populacji młodych Polaków, którzy osiągnęli pełnoletność). Powstaje pytanie, czy struktura społeczno-demograficzna tej grupy pozostaje stabilna w czasie oraz czy i w jakim stopniu różni się od struktury innych grup wyróżnionych ze względu na religijność, w tym osób mniej religijnych i niereligijnych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie.

Słowa kluczowe:

młodzi dorośli, wiara, praktyki religijne, system wartościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF (English)

Zasady cytowania

Boguszewski, R., & Mariański, J. (2023). Wysoko religijni młodzi Polacy w procesie transformacji. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(1). https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.09

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP