Opublikowane: 2023-06-30

Zakres działań kuratorów sądowych realizowanych w ramach nadzorów jako samoistnych środków wychowawczych nad nieletnimi w świetle przepisów prawnych

Katarzyna Zaremba
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.10

Abstrakt

Przestępczość i demoralizacja nieletnich budzi niepokój społeczny wielu środowisk. Prawnym i czynnościowym remedium na to zjawisko jest instytucja kuratora sądowego. W ostatnim czasie w polskim prawie wprowadzono nowe regulacje postępowania wobec nieletnich. Celem artykułu jest opis zakresu działań kuratorów sądowych wobec nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Przedstawiono statystyczny obraz demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz zakres działań kuratorów. Posłużono się metodą analizy literatury i przepisów prawnych (desk research), oraz analizą danych statystycznych. Okazało się, że skala przestępczości nieletnich ma tendencję malejącą, a zadania kuratorów sądowych charakter komplementarny.

Słowa kluczowe:

nieletni, demoralizacja, przestępczość, kurator, resocjalizacja

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Zaremba, K. (2023). Zakres działań kuratorów sądowych realizowanych w ramach nadzorów jako samoistnych środków wychowawczych nad nieletnimi w świetle przepisów prawnych. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(1), 109–118. https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.10

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.