Data publikacji : 2023-09-15

Zakres działań kuratorów sądowych realizowanych w ramach nadzorów jako samoistnych środków wychowawczych nad nieletnimi w świetle przepisów prawnych

Abstrakt

Przestępczość i demoralizacja nieletnich budzi niepokój społeczny wielu środowisk. Prawnym i czynnościowym remedium na to zjawisko jest instytucja kuratora sądowego. W ostatnim czasie w polskim prawie wprowadzono nowe regulacje postępowania wobec nieletnich. Celem artykułu jest opis zakresu działań kuratorów sądowych wobec nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Przedstawiono statystyczny obraz demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz zakres działań kuratorów. Posłużono się metodą analizy literatury i przepisów prawnych (desk research), oraz analizą danych statystycznych. Okazało się, że skala przestępczości nieletnich ma tendencję malejącą, a zadania kuratorów sądowych charakter komplementarny.

Słowa kluczowe:

nieletni, demoralizacja, przestępczość, kurator, resocjalizacjaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF (English)

Zasady cytowania

Zaremba, K. (2023). Zakres działań kuratorów sądowych realizowanych w ramach nadzorów jako samoistnych środków wychowawczych nad nieletnimi w świetle przepisów prawnych. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(1). https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.10

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP