Data publikacji : 2023-09-15

Rola aktywności młodzieży ukraińskiej - uchodźców wojennych w rozwoju ich tożsamości kulturowej. Doświadczenia ukraińskich uczniów szkoły średniej

Abstrakt

W artykule skupiono się na określeniu roli działalności uchodźców ukraińskich – młodzieży w wieku 17-19 lat – na rzecz ukraińskiej tożsamości kulturowej. Za pośrednictwem wywiadów indywidualnych zebrano materiał, który pozwolił na: skategoryzowanie przedsięwzięć podejmowanych przez badanych w środowisku szkolnym, domowym i w grupie rówieśniczej, sprzyjających rozpowszechnianiu świadomości ukraińskiej wspólnoty kulturowej; określenie ich oczekiwań w zakresie rozwoju ich tożsamości. W wyniku badań stwierdzono, że aktywności reprezentowane przez badanych są jednym z głównych determinantów rozwoju tożsamości kulturowej młodych wojennych uchodźców ukraińskich.

Słowa kluczowe:

mniejszość ukraińska, szkoła ponadpodstawowa, tożsamość kulturowa, tożsamość zbiorowa, uchodźcy wojenniSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF (English)

Zasady cytowania

Lisowska, K. (2023). Rola aktywności młodzieży ukraińskiej - uchodźców wojennych w rozwoju ich tożsamości kulturowej. Doświadczenia ukraińskich uczniów szkoły średniej. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(1). https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.11

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP