Opublikowane: 2023-12-31

Rola aktywności młodzieży ukraińskiej - uchodźców wojennych w rozwoju ich tożsamości kulturowej. Doświadczenia ukraińskich uczniów szkoły średniej

Kinga Lisowska
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.11

Abstrakt

W artykule skupiono się na określeniu roli działalności uchodźców ukraińskich – młodzieży w wieku 17-19 lat – na rzecz ukraińskiej tożsamości kulturowej. Za pośrednictwem wywiadów indywidualnych zebrano materiał, który pozwolił na: skategoryzowanie przedsięwzięć podejmowanych przez badanych w środowisku szkolnym, domowym i w grupie rówieśniczej, sprzyjających rozpowszechnianiu świadomości ukraińskiej wspólnoty kulturowej; określenie ich oczekiwań w zakresie rozwoju ich tożsamości. W wyniku badań stwierdzono, że aktywności reprezentowane przez badanych są jednym z głównych determinantów rozwoju tożsamości kulturowej młodych wojennych uchodźców ukraińskich.

Słowa kluczowe:

mniejszość ukraińska, szkoła ponadpodstawowa, tożsamość kulturowa, tożsamość zbiorowa, uchodźcy wojenni

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Lisowska, K. (2023). Rola aktywności młodzieży ukraińskiej - uchodźców wojennych w rozwoju ich tożsamości kulturowej. Doświadczenia ukraińskich uczniów szkoły średniej. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(2), 69–83. https://doi.org/10.21852/sem.2023.1.11

Cited by / Share

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.