Opublikowane: 2023-12-31

Chrześcijańska wizja patriotyzmu w wybranych spektaklach dla dzieci i młodzieży

Mariusz Lach
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21852/sem.1808

Abstrakt

Wychowanie do patriotyzmu w duchu chrześcijańskim jest istotnym elementem rozwoju dzieci i młodzieży. Skupia się ono na ukazaniu istotnej roli, jaką spełnia tradycja, w której wyjątkowe postaci mogą być wzorem do naśladowania. Ważną rolę w tym procesie pełnią różne aktywności teatralne, przygotowywane przez młodych i skierowane do ich rówieśników. Wśród wielu bardzo słabych przedstawień teatralnych dostrzec można w ostatnich latach pojawiające się środowiska, które w coraz bardziej świadomy sposób podchodzą do tego zadania. Działając na polu bioteatru, stwarzają (często będąc tego nieświadomymi) tzw. „biogramaty”. Zaprezentowane w artykule postaci ukazane przez wybrane zespoły teatralne są przykładem ukazującym kierunek rozwoju tej części działań artystycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Słowa kluczowe:

teatr amatorski, teatr młodzieżowy, biogramat, bioteatr, patriotyzm, wychowanie

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Lach, M. (2023). Chrześcijańska wizja patriotyzmu w wybranych spektaklach dla dzieci i młodzieży. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(2), 43–52. https://doi.org/10.21852/sem.1808

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.