Opublikowane: 2023-06-30

Socjologiczny obraz domu dla ukraińskich kobiet prowadzonego przez księży pallotynów w Ołtarzewie k. Warszawy. Sprawozdanie z badań PPPiW w perspektywie aplikacji analiz juwentologicznych

Marcin Choczyński , Sławomir Zaręba
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Sprawozdania
https://doi.org/10.21852/sem.2023.18

Abstrakt

Tekst stanowi informację o badaniach socjologicznych przeprowadzonych przez socjologów z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2023 r. w pallotyńskim Centrum „Przyszłość dla Ukrainy”. Z uwagi na charakterystykę społeczną badanej próby, która składała się z ukraińskich kobiet – uchodźczyń wojennych – zdecydowano się na aplikację jakościowej metodologii opartej na technice wywiadu częściowo ustrukturyzowanego. Narzędziem badawczym stał się papierowy scenariusz wywiadu, a formą udzielania odpowiedzi esej pisemny udzielany bezpośrednio na rozdanych kobietom kartach – warto dodać, że wszystkie pytania przetłumaczono na język ukraiński. Przebywające w Ołtarzewie Ukrainki opisywały swoje doświadczenia i postawy odnośnie ośmiu obszarów: specyfiki miejsca, adaptacji, bezpieczeństwa, religijności, emocji, problemów, strat oraz planów i marzeń. Ostatecznie w badaniach wzięło udział 28 kobiet – mieszkanek Centrum – o heterogenicznych charakterystykach społeczno-demograficznych, co pozwoliło na oddanie wielowątkowego obrazu ich funkcjonowania w obecnych uwarunkowaniach.

Słowa kluczowe:

ukraińskie kobiety, Ołtarzew, wojna, adaptacja, bezpieczeństwo, emocje

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Choczyński, M., & Zaręba, S. (2023). Socjologiczny obraz domu dla ukraińskich kobiet prowadzonego przez księży pallotynów w Ołtarzewie k. Warszawy. Sprawozdanie z badań PPPiW w perspektywie aplikacji analiz juwentologicznych. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(1), 149–159. https://doi.org/10.21852/sem.2023.18

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.