Opublikowane: 2023-12-31

Wojna na Ukrainie – wyzwania dla polskiego systemu edukacji

Wawrzyniec Roch Kowalski
Seminare. Poszukiwania naukowe
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21852/sem.1810

Abstrakt

Artykuł przybliża najistotniejsze kwestie związane z gwałtownym napływem do Polski uciekających przed wojną uchodźców z Ukrainy. Znaczna ich część, zgodnie z polskim prawem, jest w wieku podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki. Wobec tego, w krótkim czasie w jednostkach polskiego systemu oświaty znalazło się niemal 200 tysięcy uczniów z Ukrainy. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie skali problemu – danych statystycznych dotyczących uczniów będących uchodźcami, obywatelami Ukrainy, podjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Edukacji i Nauki działań koniecznych dla sprostania niemałym wyzwaniom, przede wszystkim uregulowań prawnych i środków finansowych przeznaczonych z budżetu państwa na zapewnienie tych działań. Wg raportowanych danych, w jednostkach polskiego systemu oświaty (w wychowaniu przedszkolnym, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych) wykazano niemal 198,3 tys. dzieci i uczniów, którzy przybyli z Ukrainy od 24.02.2022 r. (aktualnie ponad 182 tys.). Dzieci i uczniowie – uchodźcy z Ukrainy są we wszystkich 16 województwach, na terenie całej Polski, przy czym niemal 40% skupia się w miastach wojewódzkich, najwięcej w Warszawie – 17 tys. i po ok. 8 tys. we Wrocławiu i Krakowie. Wobec tej sytuacji wprowadzono doraźnie liczne zmiany systemowe oraz wyasygnowano z budżetu państwa środki finansowe rzędu 3 mld zł. Wojna na Ukrainie i spowodowany nią exodus stał się niemałym wyzwaniem dla polskiego sytemu edukacji. Polska, mimo braku zewnętrznego wsparcia finansowego (także ze strony Unii Europejskiej), od pierwszych dni tego konfliktu militarnego, otworzyła drzwi swoich granic, domów i szkół, obejmując niezbędną pomocą uchodźców i wprowadzając niezbędne zmiany systemowe, umożliwiające absorbcję tak dużej liczby dzieci i młodzieży, w krótkim czasie, w trakcie roku szkolnego.

Słowa kluczowe:

wojna na Ukrainie, edukacja Ukraińców w Polsce, kształcenie, uchodźcy wojenni, dzieci uchodźcy, system edukacyjny w Polsce, pomoc edukacyjna uchodźcom wojennym

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kowalski, W. R. (2023). Wojna na Ukrainie – wyzwania dla polskiego systemu edukacji. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 44(2), 43–52. https://doi.org/10.21852/sem.1810

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.