Opublikowane: 2023-12-31

Fundacja prepozytury kanonickiej w Żdżarach. Przyczynek do dziejów monastycyzmu na Mazowszu

Kazimierz Łatak
Saeculum Christianum
Dział: Rozprawy i Artykuły
https://doi.org/10.21697/sc.2023.30.2.8

Abstrakt

Artykuł zawiera wstępne ustalenia dotyczące fundacji prepozytury kanoników regularnych laterańskich w Żdżarach koło Nowego Miasta nad Pilicą. Prepozytura nie doczekała się dotąd opracowania swoich dziejów i praktycznie jest nieobecna w historycznej debacie naukowej. W regionie odegrała jednak znaczącą rolę kulturową i wiedza o niej będzie bez wątpienia przydatna badaczom zajmującym się przeszłością Mazowsza, ale przede wszystkim badaczom podejmującym zagadnienia dziejów i kultury przestrzeni, w której ośrodek działał przez ponad dwieście lat.

Słowa kluczowe:

geografia i kultura religijna Mazowsza, zakony na Mazowszu, kanonicy regularni laterańscy

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Łatak, K. (2023). Fundacja prepozytury kanonickiej w Żdżarach. Przyczynek do dziejów monastycyzmu na Mazowszu. Saeculum Christianum, 2(30), 102–115. https://doi.org/10.21697/sc.2023.30.2.8

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.