Prepozyci prepozytury Kraśnickiej Kanoników Regularnych Laterańskich od fundacji do reformy w 1628 roku

Kazimierz Łatak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2017.24.15

Abstrakt


This article focuses on the prepositions of the monastery of the Canon Regular of the Lateran in Krasnik from its foundation in May 1468 to the reform of 1620-1627. Founded by Jan Rabsztynski of Teczyn, the owner of Krasnik goods, the monastery was considered as one of the prominent centers in terms of religions, social and cultural activity in the Lublin Region. Therefore, the studying of its history, culture and religious activities are important for getting to know the history of the city and its region. The culture of the monastery influenced the culture of the local environment, while the culture of the surroundings area left traces in the culture and activities of the monastery.


Słowa kluczowe


Church prosopography, Canon Regular of the Lateran, history of culture, Krasnik, Region of Lublin

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Kapituły Katedralnej Sandomierskiej, opr. Kiryk F., Sandomierz 2002, n. 93, s. 41-42.

Gadomski J., Gotyckie malarstwo tablicowe, Warszawa 1998.

Kochan A., Spóźniona groźba. „Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego” w świetle poetyki tzw. listu odpowiedniego. „Pamiętnik Literacki” 3:2008.

Księga dochodów beneficjów diecezji krakowskiej z roku 1529 (tzw. „Liber Retaxationum”), wyd. Leszczyńska-Skrętowa Z., Kraków 1968.

Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, wyd. Gąsiorowski A., Kraków 2000, s.49, 60/22.

Kurtyka J., Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997.

Łatak K., Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku, Ełk 1999.

Łatak K., Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów, Kraków 2002.

Przybyszewski K., Jerzy, malarz krakowski (1501-1520).

„Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności”, t. L (1949) nr 10, s. 566-567.

Walewander A., Kronika klęsk elementarnych w Polsce w latach 1450-1586, Lwów 1915.

Wrzeszcz M., Kraśnik, [w]: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin 2002, k. 1223-1225.

Zalewski L., Biblioteka Ks. Ks. Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku, Lublin 1922.

Zielińska E., Filia fidelis. Klasztor Kanoników Regularnych w Kraśniku a klasztor Kanoników Regularnych w Kazimierzu w drugiej połowie XV I pierwszej połowie XVI wieku, [w]: Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okresie przedtrydenckim. Ludzie, wydarzenia, budowle, kultura, red. K. Łatak, Łomianki 2012.

Zielińska E., Kultura intelektualna kanoników regularnych św. Augustyna Kraśniku w latach 1469-1563 Lublin 2002.

Zielińska E., Kultura intelektualna, s. 3; J. Kurtyka, Latyfundium tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV-XVII wiek), Kraków 1999.

Zielińska E., Malowana tablica z gotycką inskrypcją odkryta w prezbiterium kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krasniku, [w]: Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kraśniku, Krasnik 2013.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.