Opublikowane: 30-12-2022

Gog i Magog w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej

Przemysław Kubisiak
Studia Gdańskie
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.26142/stgd-2022-018

Abstrakt

Gog i Magog to postacie, które na kartach Pisma Świętego kojarzone są ze zwiastunem dnia ostatecznego. Niszczycielska siła, która staje naprzeciw Boga i Jego ludowi zdaje się dysponować niezwykłą mocą godną przezwyciężyć wyznawców jedynego i właściwego Pana. Najwięcej wzmianek na temat mitologicznych postaci Goga i Magoga można odnaleźć w Ez 38-39 oraz w Ap 20,8. W obu przypadkach są oni utożsamiani z narodami, które przyjdą niczym armagedon, aby zniszczyć Boga i Jego lud. Ciekawe, że w świadomości pisarzy biblijnych jak i wczesnych komentatorów Pisma Świętego Gog i Magog zaczęli być utożsamiani z konkretnymi ludami a nawet władcami z dalekiej północy, którzy w świadomości wielu słabszych ludów siali postrach i przerażenie. Co na ten temat mówi Księga Ezechiela i Apokalipsa? Czy Gog i Magog to rzeczywiście postacie, które można utożsamić z kimś konkretnym? Jakie jest przesłanie biblijne w tym temacie?

Słowa kluczowe:

Gog, Magog, historia, tradycja, teologia

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kubisiak, P. (2022). Gog i Magog w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej. Studia Gdańskie, 51, 30–46. https://doi.org/10.26142/stgd-2022-018

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.