Opublikowane: 2015-09-20

SYMULACJA ZGODY MAŁŻEŃSKIEJ JAKO PRZYCZYNA NIEWAŻNOŚCI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA BĘDĄCEGO FUNDAMENTEM RODZINY

Grzegorz SUCHTA
Studia nad Rodziną
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.06

Abstrakt

Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa. Fundamentem, z którego wyrasta każda rodzina, jest małżeństwo, zawierane dobrowolnie przez kobietę i mężczyznę. Stanowi ono podstawową i nierozerwalną wspólnotę na całe ży- cie. Celem związku małżeńskiego jest dobro małżonków i zrodzenie potomstwa. Małżeństwo ze swej istoty jest z ustanowienia Bożego i przez nikogo na ziemi nie może ulec rozłączeniu. Jednak w świetle prawa kanonicznego niekiedy rozpatruje się sytuację problemową dotyczącą ważności zawartego sakramentu małżeństwa. W chwili zawierania związku małżeńskiego, który powstaje w wyniku wypo- wiedzenia zgody małżeńskiej, możemy spotykać się z faktem braku zgodności słów z wewnętrznym przekonaniem osoby zawierającej sakrament. Występująca wówczas symulacja zgody małżeńskiej nazywana jest również fikcją, fałszer- stwem, kłamstwem. Powstaje w wyniku braku właściwej zgody, kiedy ma miejsce symulacja całkowita lub jest jej niewłaściwym rozumieniem i ma miejsce wtedy symulacja częściowa.
Życie pokazuje, że to, co zewnętrznie osoba czyni, nie zawsze ma potwierdzenie w jej wnętrzu. Ta niezgodność tego, co się czuje, i co wyraża się na zewnątrz, jest wyrazem braku autentyczności, dowodem niedojrzałości osób zawierających sakra- ment małżeństwa. Taka niekonsekwencja myśli i słów jest powodem cierpienia dla bliskich, rodziny i samych nupturientów. Ma miejsce wtedy zawarcie pozorowanego małżeństwa, które w świetle prawa kanonicznego nigdy ważnie nie zaistniało. Celem niniejszego artykułu będzie przybliżenie niepokojącego zjawiska, jakim jest symulacja zgody małżeńskiej mająca wpływ na ważność małżeństwa, ale także ukazanie skutków posługiwania się kłamstwem, które będzie prowadziło do destrukcji małżeństwa, a w konsekwencji destrukcji samej rodziny.

Słowa kluczowe:

symulacja całkowita, symulacja częściowa, fikcja małżeńska, zgoda pozorna

Pobierz pliki

Zasady cytowania

SUCHTA, G. (2015). SYMULACJA ZGODY MAŁŻEŃSKIEJ JAKO PRZYCZYNA NIEWAŻNOŚCI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA BĘDĄCEGO FUNDAMENTEM RODZINY. Studia Nad Rodziną, 19(2(37), 121–140. https://doi.org/10.21697/snr.2015.37.2.06

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.