Data publikacji : 2021-10-19

Rodzina w starzejącym się społeczeństwie – zagadnienia administracyjnoprawne

Dział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł dotyczy ważnej kwestii relacji państwa i rodziny w kontekście starzeją-cego się społeczeństwa. Autor analizuje te kwestie przez pryzmat konstytucyjnych obowiązków państwa względem rodziny oraz poszczególnych regulacji administracyjnoprawnych. Analizuje także kwestię wpływu zasady pomocniczości na te relacje stwierdzając, że stanowi ona z jednej strony barierę do zbytniego wkraczania w działalność rodziny względem jej członków, z drugiej strony nakazuje poszukiwać i stosować nowoczesne formy pomocy dla rodzin nieradzących sobie z wyzwaniami starzejącego się społeczeństwa.

Słowa kluczowe

rodzina ; starzejące się społeczeństwo ; prawo administracyjne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Mędrzycki, R. (1). Rodzina w starzejącym się społeczeństwie – zagadnienia administracyjnoprawne. Studia Nad Rodziną, 22(1(46), 35-49. https://doi.org/10.21697/snr.2018.46.1.04

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie