Tom 22 Nr 1(46) (2018)

Pomoc rodzinie. Aspekty administracyjno-prawne i społeczne

Redaktor tematyczny:
dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW


Opublikowane: 2021-05-24

Artykuły

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP