Data publikacji : 2021-10-19

Bezpieczeństwo energetyczne gospodarstwa domowego i rodziny

Dział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę form prawnych w zakresie zachowania bez-pieczeństwa energetycznego gospodarstwa domowego na tle zjawiska tzw. ubóstwa energetycznego. Ukazano w nim analizę przepisów dotyczących dodatku energetycznego oraz wsparcia w zakresie wymiany instalacji grzewczej. Celem artykułu jest ukazanie wybranych form wsparcia gospodarstw domowych, które związane są z zapewnieniem odpowiedniej egzystencji w sferze szeroko rozumianej „energetyki”. Głównym pytaniem badawczym jest to, czy formy działania administracji publicznej w tej przestrzeni (energetyka) przystają do aktualnych potrzeb społeczeństwa?

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo energetyczne ; ubóstwo energetyczne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Szyrski, M. (1). Bezpieczeństwo energetyczne gospodarstwa domowego i rodziny . Studia Nad Rodziną, 22(1(46), 85-98. https://doi.org/10.21697/snr.2018.46.1.07

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie