Data publikacji : 2021-10-19

Sytuacja prawna rodziny pacjenta w stanie terminalnym

Mateusz KruczkowskiDział: Artykuły

Abstrakt

Stan terminalny pacjenta wywiera konkretny wpływ na jego rodzinę. Na tą rzeczywistość, której podlega rodzina pacjenta składa się m.in.: lęk, obawa przed samotnością, bezradnością, śmiercią, umieraniem, otrzymaniem potrzebnego sprzętu, awarią sprzętu, bólem i cierpieniem chorego, pogorszeniem statusu ma-terialnego, izolacją społeczną, widokiem i kontaktem z ciałem zmarłego, swoimi emocjami, czy reakcją na śmierć innych członków rodziny. Opieka paliatywna to działanie, które poprawia jakość życia chorych i ich rodzin, stojących wobec problemów związanych z zagrażającą życiu, postępującą chorobą, poprzez zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji oraz ocena i leczenie bólu i innych problemów: somatycznych, psychologicznych, socjalnych i duchowych. Stanowi więc ona adekwatną reakcję na stan człowieka będącego w fazie terminalnej oraz jego rodziny. Sytuacja administracyjnoprawna rodziny pacjenta w stanie terminalnym po-zostaje w funkcji sytuacji chorego terminalnie i jest z nią (z tą sytuacją) silnie sprzężona. Oznacza to, że im bardziej będzie poprawiać się sytuacja administracyjnoprawna pacjenta, tym lepsza będzie sytuacja administracyjnoprawna jego rodziny. Co oznacza lepsza? Punkt wyjścia stanowi dla nas prawo do godnego umierania, zakotwiczone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie w tymprawie, prawie do umierania w spokoju największym z możliwych i z należną mu ludzką godnością, ukonkretnia się godność człowieka w fazie terminalnej.

Słowa kluczowe

opieka paliatywna i hospicyjna ; rodzina ; sytuacja administracyjnoprawna ; prawo do godnej śmierci ; chory terminalnie


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kruczkowski, M. (1). Sytuacja prawna rodziny pacjenta w stanie terminalnym. Studia Nad Rodziną, 22(1(46), 149-171. https://doi.org/10.21697/snr.2018.46.1.11

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy artykułów składają pisemne oświadczenie:
- tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich;
- pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule;
- artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

W §4 Umowy pomiędzy Wydawnictwem UKSW a Autorem znajduje się zapis, że Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji, nieograniczone w czasie i przestrzenie, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji
3. Wprowadzenia do pamięci komputera
4. Wprowadzenia do czytelni on-line
5. Wprowadzenia do obrotu
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.

Autorzy ponoszą także odpowiedzialność za uzgodnienie wszystkich potrzebnych praw (wydawniczych i autorskich) do zgłoszenia publikacji (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie