Data publikacji : 2018-02-14

Naturalistic theism on general divine action within the framework of the levels of analysis model

Piotr BylicaDział: Artykuły naukowe

Abstrakt

The model of levels of analysis (MLA) is used to describe naturalistic theism and compare statements describing divine action accepted within traditional Christian theism and naturalistic theism. The empirical/non-empirical character of the statements is the main criterion behind the division of the statements within the model. Naturalistic theism is divided into strong and weak, with the former being analyzed in more detail. Strong naturalistic theism is characterized as trying to avoid the conflict with science by only accepting statements describing general divine action in nature. Such statements belong to the metaphysical levels of analysis.

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Po decyzji o przyjęciu artykułu do druku, autor podpisuje z Wydawnictwem UKSW umowę o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich. W umowie tej autor wyraża także zgodę na publikację wraz z artykułem (w wersji papierowej i elektronicznej) danych o swojej afiliacji akademickiej, wraz z adresem służbowym i adresem e-mail, a także na wprowadzenie artykułu do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych, z którymi czasopismo współpracuje.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie