Vol 52, Nr 2 (2016)

Spis treści

Artykuły naukowe

Znaczenie językowe i kontekst z perspektywy kontekstualizmu i minimalizmu semantycznego PDF
Janina Buczkowska 5-34
Lindy Trinkaus Zagzebski teoria autorytetu poznawczego. O potrzebie ufania innym PDF
Marek Dobrzeniecki 35-52
Eriugeny ontologiczna koncepcja rzeczywistości PDF
Adam Grzegorzyca 53-69
The way of ἀνάλυσις: Clement of Alexandria and the Platonic tradition PDF (English)
Daniel Jugrin 71-94
Samuela Duclosa krytyka filozofii korpuskularnej Roberta Boyle’a. Spór o koncepcję ‘chemii' PDF
Dariusz Kucharski 95-110
Możliwość zastosowania teorii decyzji do zagadnień etycznych w ujęciu Klemensa Szaniawskiego PDF
Lucyna Majewska 111-130
Metanaukowy kontekst problemu „brakującego ogniwa” PDF
Michał Jakub Wagner 131-153

Recenzje i sprawozdania

(rec.) Dawid Lipski, Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku, seria: Opera philosophorum medii aevi (textus et studia), tom 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015 PDF
Jacek Grzybowski 155-159
(rec.) Michał Adamczyk. Wiedza – wiara – racjonalność. Jana Franciszka Drewnowskiego program logizującej modernizacji myśli filozoficzno – teologicznej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015 PDF
Anna Maria Kozanecka-Dymek 160-169
Sprawozdanie z uroczystości otwarcia Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza ślipki SJ, połączonej z VI ogólnopolskim konwersatorium z cyklu "Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce", Akademia Ignatianum, Kraków, 13 maja 2016 PDF
Andrzej Kobyliński 170-175