Tom 52 Nr 2 (2016)

ISSN: 0585-5470

head1.small_61.png

SPIS TREŚCI

 

Artykuły

  • Janina Buczkowska, Znaczenie językowe i kontekst z perspektywy kontekstualizmu i minimalizmu semantycznego
  • Marek Dobrzeniecki, Lindy Trinkaus Zagzebski teoria autorytetu poznawczego. O potrzebie ufania innym
  • Adam Grzegorzyca, Eriugeny ontologiczna koncepcja rzeczywistości
  • Daniel Jugrin, The way of ἀνάλυσις: Clement of Alexandria and the Platonic tradition
  • Dariusz Kucharski, Samuela Duclosa krytyka filozofii korpuskularnej Roberta Boyle’a. Spór o koncepcję ‘chemii'
  • Lucyna Majewska, Możliwość zastosowania teorii decyzji do zagadnień etycznych w ujęciu Klemensa Szaniawskiego
  • Michał Jakub Wagner, Metanaukowy kontekst problemu „brakującego ogniwa”

Recenzje i sprawozdania

  • Jacek Grzybowski, (rec.) Dawid Lipski, Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku, seria: Opera philosophorum medii aevi (textus et studia), tom 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015
  • Anna Maria Kozanecka-Dymek, (rec.) Michał Adamczyk. Wiedza – wiara – racjonalność. Jana Franciszka Drewnowskiego program logizującej modernizacji myśli filozoficzno – teologicznej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015
  • Andrzej Kobyliński, Sprawozdanie z uroczystości otwarcia Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza ślipki SJ, połączonej z VI ogólnopolskim konwersatorium z cyklu "Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce", Akademia Ignatianum, Kraków, 13 maja 2016

Opublikowane: 2016-06-30Kontakt:
 
UKSW w Warszawie - Instytut Filozofii
ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, pok. 211)
01-938 Warszawa