Data publikacji : 2018-11-26

SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE W KONTEKŚCIE MARGINALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ. STRATEGIE PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU NA PRZYKŁADZIE FUNKCJONOWANIA SUBKULTURY HIP-HOPOWEJ W WARSZAWIE

Bartosz ŁukaszewskiDział: Artykuły

Abstrakt

Podstawowe założenie niniejszego artykułu zogniskowane jest wokół analizy korelacji pomiędzy pojęciami subkultur młodzieżowych, marginalizacji przestrzeni miejskiej i wykluczenia społecznego w zakresie autorskiego ujęcia analitycznego oraz autorskich badań empirycznych. Artykuł obejmuje zatem prezentację propozycji definicyjno-teoretycznych (w świetle rozwoju funkcjonowania subkultur młodzieżowych) oraz prezentację aplikacji rezultatów badań w ramy działalności trzeciosektorowej. Subkultury młodzieżowe stanowią rezultat procesu marginalizacji przestrzeni miejskiej, będąc jednocześnie potencjalnym czynnikiem zarówno rozwoju marginalizacji, jak również niwelowania jej zakresu. W tym kontekście zaakcentowany został przede wszystkim stosunkowo mniej obecny w literaturze przedmiotu aspekt prorozwojowego i readaptacyjnego potencjału subkultur. Prezentacja rezultatów jakościowych terenowych badań warszawskiej subkultury hip-hopowej, badań determinacji i indywidualnych motywacji wejścia w struktury warszawskiej subkultury hip-hopowej, analizy treści utworów muzycznych autorstwa przedstawicieli warszawskiej subkultury hip-hopowej umożliwiła rozwinięcie kategorii subkultur kontestacji alternatywnej (w oparciu o koncepcję kontestacji alternatywnej T. Palecznego). Następnie, na podstawie modelu wyjaśniającego funkcjonowanie warszawskiej subkultury hip-hopowej stworzono model strategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zakres aplikacji (ilościowy i merytoryczny) uzyskanych wyników w ramy funkcjonowania Klubu Młodzieżowego „Alternatywa” Fundacji „Naszym Dzieciom” zrzeszającego subkulturową młodzież oparto na narzędziach SNA (social network analysis). W artykule zawarto również określone rekomendacje dla podmiotów zainteresowanych instytucjonalizowaniem subkulturowego potencjału przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Słowa kluczowe

subkultury młodzieżowe ; subkultura hip-hopowa ; wykluczenie społeczne ; marginalizacja przestrzeni miejskiej ; przeciwdziałanie ; kontestacja alternatywna ; aplikacja wyników badań


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Łukaszewski, B. (2018). SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE W KONTEKŚCIE MARGINALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ. STRATEGIE PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU NA PRZYKŁADZIE FUNKCJONOWANIA SUBKULTURY HIP-HOPOWEJ W WARSZAWIE. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 14(1). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2882

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie