Data publikacji : 2018-11-26

NIERÓWNOŚCI EGZYSTENCJALNE W ŚWIECIE A SZANSE ROZWOJOWE DZIECI

Anndrzej OchockiDział: Artykuły

Abstrakt

W artykule zaprezentowano zasięg ubóstwa w świecie i oddziaływanie tego zjawiska na szanse rozwojowe dzieci. Głównym celem analizy było przybliżenie wyników badań w tym zakresie, które zawiera Raport Banku Światowego 2015 pt. Mind, Society and Behavior. Autorzy raportu ukazują ogromne straty w potencjale rozwojowym dzieci w rodzinach żyjących w skrajnym ubóstwie, co ma negatywne konsekwencje dla społeczeństwa z powodu utraty kapitału ludzkiego. Na przykład dzieci w wieku od trzech do sześciu lat z rodzin ubogich wykazują mniejsze zdolności językowe w porównaniu z dziećmi z rodzin nieubogich, co już na starcie zmniejsza ich szanse rozwojowe. Z tego powodu proponuje się specjalne programy skierowane zarówno do rodziców, jak i nauczycieli, które mają wspomóc rozwój edukacyjny dzieci z rodzin ubogich.

Słowa kluczowe

ubóstwo dzieci ; potencjał rozwojowy dzieci ; kapitał ludzki ; rodzice ; nauczyciele


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Ochocki, A. (2018). NIERÓWNOŚCI EGZYSTENCJALNE W ŚWIECIE A SZANSE ROZWOJOWE DZIECI. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 14(1). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2884

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie