Data publikacji : 2018-11-26

ASPIRACJE EDUKACYJNE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŚW. PIOTRA W MIANDRIVAZO ORAZ W LICEUM MATKI BOSKIEJ SALETYŃSKIEJ W ANTSIRABE NA MADAGASKARZE W ŚWIETLE BADAŃ EKSPLORACYJNYCH

Kinga LendzionDział: Raporty z badań

Abstrakt

W czerwcu i lipcu 2015 roku zostały przeprowadzone badania eksploracyjne pt. Aspiracje edukacyjne uczniów malgaskich w dwóch katolickich szkołach prywatnych – w Zespole Szkół Świętego Piotra w Miandrivazo oraz w Liceum Matki Boskiej Saletyńskiej w Antsirabe. Próba liczyła 265 uczniów. Uzyskane dane wskazują, że malgascy uczniowie mają bardzo wysokie aspiracje edukacyjne. 27,5% respondentów chce uzyskać dyplom wyższej uczelni. Należy podkreślić, że jakość edukacji na Madagaskarze jest bardzo niska. Powszechnym problemem jest powtarzanie klas przez uczniów. Pośród badanych prawie połowa 47,5% przynajmniej raz powtarzało klasę. Jednak mimo to większość z nich (57,4%) jest pewna, że uda im się osiągnąć wymarzony poziom edukacji, w tym 50,6% nie miała w tej kwestii żadnych wątpliwości.

Słowa kluczowe

aspiracje edukacyjne ; uczeń ; powtarzanie klas ; poziom edukacji


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Lendzion, K. (2018). ASPIRACJE EDUKACYJNE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŚW. PIOTRA W MIANDRIVAZO ORAZ W LICEUM MATKI BOSKIEJ SALETYŃSKIEJ W ANTSIRABE NA MADAGASKARZE W ŚWIETLE BADAŃ EKSPLORACYJNYCH. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 14(1). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2886

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie