Data publikacji : 2018-11-26

EWALUACJA SPOŁECZNA W ŚRODOWISKU BIZNESOWYM W POLSCE

Monika Bartosiewicz-NiziołekDział: Sprawozdania

Abstrakt

Inspirację dla niniejszego artykułu stanowił panel ekspercki na temat stanu ewaluacji w Polsce w środowisku biznesowym, który zamierzano zrealizować podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Ewaluacji. Choć dyskusja ta nie doszła do skutku z powodu trudności, które początkowo wydawały się mieć charakter organizacyjny (polegały na braku możliwości zebrania odpowiedniej liczby panelistów), z czasem – dzięki rozmowom na temat ewaluacji prowadzonym z przedstawicielami przedsiębiorstw – okazało się, że problem ten ma znacznie głębsze podłoże. W ten sposób zrodziły się pytania o przeszkody, które napotyka w naszym kraju rozwój kultury ewaluacyjnej, zwłaszcza w drugim sektorze. Szczególnie zaskakuje brak transferu myślenia ewaluacyjnego oraz kompetencji w tym zakresie w przypadku międzynarodowych korporacji, które posiadają oddziały w krajach o długiej tradycji w prowadzeniu ewaluacji. W związku z tym warto rozważyć, kto powinien się zająć jej promowaniem w środowisku biznesu w Polsce.

Słowa kluczowe

odpowiedzialność społeczna biznesu ; ewaluacja ; monitoring ; myślenie ewaluacyjne ; kultura ewaluacyjna ; promowanie ewaluacji


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Bartosiewicz-Niziołek, M. (2018). EWALUACJA SPOŁECZNA W ŚRODOWISKU BIZNESOWYM W POLSCE. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 15(2). Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2898

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor artykułu nieopłatnie przenosi na UKSW autorskie prawo majątkowe do publikacji (na podstawie umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym UKSW), nieograniczone w czasie i przestrzeni, na następujących polach eksploatacji:
1. Wydania i rozpowszechniania artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzenia do pamięci komputera;
4. Wprowadzenia do czytelni on-line;
5. Wprowadzenia do obrotu;
6. Wprowadzania do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie