Nr 9 (2022)

Załącznik Kulturoznawczy 9/2022

Redaktorzy numeru:

dział I – prof. ucz. dr hab. Piotr Weiser

dział II – dr Robert Birkholc, dr Izabela Tomczyk-Jarzyna

  PDF [Cały numer]
  PDF [Strona redakcyjna]
  PDF [Spis treści]
  PDF [Słowo od Redakcji]

Opublikowane: 2022-12-31

Artykuły










































Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP