ARTIFEX NOVUS jest czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukazuje się od roku 2017. Publikowane są w nim: artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania i komunikaty z zakresu sztuki dawnej i współczesnej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Każdy numer ma temat przewodni (np. sztuka na Mazowszu, sztuka portretu), któremu poświęcona jest część rozpraw. W pozostałych działach zamieszczane są artykuły i opracowania dotyczące innych zagadnień, omówienia, recenzje, sprawozdania i relacje. Czasopismo dostępne jest w wersji papierowej oraz elektronicznej. (więcej)

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
2544-5014
eISSN:
2719-3659
DOI:
10.21697/an

ROAD

  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • Biblioteka Nauki
  • Index Copernicus
  • CEJSH
  • Most Wiedzy
  • Nauki humanistyczne
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP