Opublikowane: 2020-01-15

Wątki masońskie w sztuce na dworze Stanisława Augusta

Masonic topics in the art at the court of Stanislaus Augustus

Agnieszka Skrodzka
Artifex Novus
Dział: Artykuły tematyczne
https://doi.org/10.21697/an.7823

Abstrakt

Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego bardzo wielu polskich luminarzy sztuki i kultury, a także licznych polityków i mężów stanu, należało do masonerii. Ruch ten w Europie XVIII wieku zyskiwał coraz więcej zwolenników, także wśród głów koronowanych. Do wolnomularstwa należał podobno także sam król Stanisław August. Historycy sztuki, próbując odczytywać ukryte treści dzieł sztuki powstających na dworze tego monarchy, dopatrują się w nich wątków masońskich. W niniejszym artykule została przedstawiona próba odrzucenia tych interpretacji. Głównym powodem jest dla autorki brak dowodów w postaci źródeł, które mogłyby potwierdzić słuszność tych twierdzeń.

During the reign of Stanislaus Augustus many Polish luminaries of art and culture, and numerous politicians and statesmen belonged to the freemasonry order. In 18th century Europe this organisation was gaining more and more members, including individuals from royalty. It has been presumed that King Stanislaus Augustus was also a member. Art historians have tried to uncover hidden messages in the artwork commissioned by the king in the search for masonic motives. This article is an attempt to refute such interpretations. The author finds no proof in sources researched that would confirm the validity of such interpretations.

Słowa kluczowe:

Stanisław August Poniatowski, masoneria, Salomon, Świątynia Opatrzności, Łazienki Królewskie

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Skrodzka, A. . (2020). Wątki masońskie w sztuce na dworze Stanisława Augusta : Masonic topics in the art at the court of Stanislaus Augustus. Artifex Novus, (2), 2–19. https://doi.org/10.21697/an.7823

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.