Data publikacji : 2019-10-01

O paryskim pomniku serca Jana Kazimierza – recenzja książki Pawła Migasiewicza

Dział: Artykuły

Abstrakt

ABSTRAKT

Recenzja książki Pawła Migasiewicza Nagrobek serca Jana Kazimierza w kościele Saint-Germain-des-Prés w Paryżu. Aeternae memoriae Regis Orthodoxi, Warszawa 2019 (seria Studia i Materiały, red. K. Guttmejer, ss. 168, il. 86, aneksy 11, skróty w jęz. francuskim i angielskim, indeksy osób i miejsc, wyd. Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

SUMMARY

Review of Piotr Migasiewicz’s book: Nagrobek serca Jana Kazimierza w kościele Saint-Germain-des-Prés w Paryżu. Aeternae memoriae Regis Orthodoxi, Warszawa 2019 (The Jan Kazimierz heart tombstone in Saint-Germain-des-Prés church in Paris. Aeternae memoriae Regis Orthodoxi, Warsaw 2019; Studies and Matherials series, ed. K. Guttmejer, pp. 168, ill. 86, appx. 11, abstract in French and English, index, ed. Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Czyż, A. S. (2019). O paryskim pomniku serca Jana Kazimierza – recenzja książki Pawła Migasiewicza. Artifex Novus, (3), 168-171. https://doi.org/10.21697/an.7073

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Prawa wydawnicze przedłożonych do publikacji prac przechodzą na wydawcę na podstawie oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

W przypadku, gdy artykuł jest utworem pracowniczym, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przeniesienie autorskich praw majątkowych lub praw do korzystania z utworu następuje z zachowaniem przepisów tej ustawy oraz wewnętrznego Regulaminu ZPA w UKSW.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie