Data publikacji : 2017-04-06

Asyryjska diaspora Izraelitów jako wyzwanie dla biblistyki i asyriologii

Waldemar ChrostowskiDział: Artykuły

Abstrakt

Abstrakt

Słowa kluczowe

asyriologia ; biblistyka ; asyryjska diaspora Izraelitów ; profesor Stefan Zawadzki


Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 > >> 
Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie