Data publikacji : 2018-07-23

Kontekst historyczny, społeczny i religijny nauczania proroka Sofoniasza

Waldemar ChrostowskiDział: Artykuły

Abstrakt

The author gives, first, the detailed panorama of the historical situation
in Juda in VII century BCE and, second, describes the reforms of Josiah.
As regards the exact dating of the life and activity of the prophet Zephaniah
there are three main options. One group of scholars puts it at the very
beginning of the reign of the king Josiah, so immediately after 640 BCE.
The others prefer the time that followed the very beginnings of the reform
movement, mentioned in the Second Book of Chronicle, so in the decade
before the culmination of the reform activities of Josiah. The third group
puts the message of Zephaniah in the period after 622 BCE, suggesting
that the prophet strongly supported the king. The first two solutions seem
to be the most reasonable.

Słowa kluczowe

Królestwo Judy w VII w. przed Chr. ; Manasses ; Jozjasz ; reforma Jozjasza ; prorok Sofoniasz ; Księga Sofoniasza


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >> 
Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Chrostowski, W. (2018). Kontekst historyczny, społeczny i religijny nauczania proroka Sofoniasza. Collectanea Theologica, 87(4), 5-35. https://doi.org/10.21697/ct.2017.87.4.01

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie