Data publikacji : 2019-04-16

Patriarchowie Izraela – postacie historyczne, legendarne czy eponimy?

Waldemar ChrostowskiDział: Artykuły

Abstrakt

The article is an attempt to summarize the problems which come into
view when the patriarchs of Israel are studied. More particularly, the attention
is focused on the question of whether they are eponyms, legendary
figures or historical persons. The narrative of Gen 12–50 was composed
in the Persian period, so the distance from the possible time when Abraham,
Isaac and Joseph/Israel lived is very long. This problem is connected
with the role of archaeology and extra-biblical evidence. Regarding the
patriarchs the question is posed whether they in fact “existed”, that is, if
they are historical persons or literary imaginations invented by authors of
the second part of Genesis.

Słowa kluczowe

patriarchowie Izraela ; historia ; legenda ; eponimy


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >> 
Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Chrostowski, W. (2019). Patriarchowie Izraela – postacie historyczne, legendarne czy eponimy?. Collectanea Theologica, 88(4), 5-33. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.4.01

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie