Data publikacji : 2018-07-23

Księga Sofoniasza w Qumran

Marek ParchemDział: Artykuły

Abstrakt

Like other prophetic texts, the Book of Zephaniah enjoyed popularity and
recognition by the members of the Qumran community. This is testified to
by five biblical manuscripts of that book, four in Hebrew (4Q77-78, 4Q82,
Mur 88) and one in Greek (8Hev 1), quotations in the Rule of the Community
(1QS 5:11 = Zeph 1:6) and in the Exposition on the Patriarchs (4Q464 frg. 4,
col. 3, line 9 = Zeph 3:9), direct allusions in the Rule of the Community
(1QS 10:22; par. 4Q260 frg. 1, col. 3, line 3 = Zeph 3:13), allusions in the
Thanksgiving Scroll (1QH 13:32 and 17:6 = Zeph 1:15), in the Paraphrase
of the Books of the Kings (4Q382 frg. 9, line 4 = Zeph 1:5), in the Words
of the Lights (4Q504 frg. 1-2, col. 5, lines 5-6 = Zeph 1:18; 3:6.8), as well as
by its existence in the form of two scrolls as the Pesher Zephaniah (1Q15;
4Q170). Even though the extant texts of the Pesher Zephaniah are highly
fragmentary and do not have much content, the very fact of their existence
proves that the biblical Book of Zephaniah was the subject of intense studies
carried out by the members of the community, and that its text served as
a source of commentary.

Słowa kluczowe

Księga Sofoniasza ; Qumran ; rękopisy biblijne ; cytaty i aluzje ; Peszer do Księgi Sofoniasza


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie