Data publikacji : 2019-04-16

Księga Rodzaju 12–50 w Qumran: interpretacja opowiadań o patriarchach w wybranych tekstach z Pustyni Judzkiej

Marek ParchemDział: Artykuły

Abstrakt

The popularity that the Book of Genesis enjoyed among the members
of the Qumran community (28 or more copies) undoubtedly accounted for
the great number of the works inspired by its content that functioned as the
paraphrase of the biblical material. Hence, in the scrolls interpreting the
narrative of Gen 12–50 there were found in the Dead Sea Scrolls there are
relatively many references and allusions to the patriarchs Abraham, Isaac
and Jacob. Unfortunately, most of the texts – apart from the Genesis Apocryphon
(1QapGen) – survived in a very fragmentary state only, therefore
their interpretation meets serious difficulties and any conclusions should be
drawn with the extreme cautiousness. Nevertheless, it can be acknowledged
that, in many cases, the authors of the Qumran texts paraphrasing Gen
12–50, on the one hand enriched the biblical material with new elements
by extending and supplementing it and, on the other hand, as in the biblical
narratives of Gen, portray the patriarchs in a standard sequence listing their
names (i.e. Abraham – Isaac – Jacob) in the context of the covenant and of
the divine promises, and present them as the models of obedience, loyalty
and faithfulness to God.

Słowa kluczowe

Księga Rodzaju 12-50 ; patriarchowie Izraela ; Qumran


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie